Üle 35€ tellimustele pakiautomaat TASUTA
0
Your Cart

Meie elu sõltub tervislikust pinnasest

Aastate jooksul on liikunud palju vastuolulist informatsiooni kompostitavate prügikottide kohta. On seatud kahtluse alla, kas nende kasutamine orgaaniliste jäätmete sorteerimiseks on õige.

Verbund Kompostierbare Produkte e.V. (Kompostitavate Toodete Assotsiatsioon) poolt uuringuid teinud eksperdid räägivad, et “sertifitseeritud tööstuslikud kompostitavad jäätmekotid ei kahjusta pinnast, inimeste tervist ega aita kaasa mikroplasti probleemile”. Vastupidi, need annavad võimaluse muuta orgaaniliste jäätmete kogu kvaliteetsemaks. “Sertifitseeritud kompostitavad orgaaniliste jäätmete kotid parandavad orgaaniliste jäätmete kvaliteeti”, kinnitavad eksperdid. See on vastuolus varasemate eksitavate meediakajastustega orgaaniliste jäätmete kogumise kohta. Selgeks eeliseks on liigiti kogutud orgaaniliste jäätmete kvaliteedi ja kvantiteedi oluline tõus ning sellele vastav toodetava komposti koguse kasv. Arusaamatuste tõttu on kahjuks erinevaid arvamusi ja väärarusaamu – nii omavalitsustes kui ka tarbijate seas.

Uuring toob esile mõned paljudest teaduslikult tõestatud eelistest, mida sertifitseeritud tööstuslikud kompostitavad orgaaniliste jäätmete kotid pakuvad omavalitsustele, kodanikele ja keskkonnale.

  • Vähendavad oluliselt tavapärase plasti kogust kompostis, nii näitas Witzenhauseni Instituudi ja Bayreuthi ülikooli avaldatud uuring.
  • Suuremahulised katsed tõestasid (Berliinis, Milanos, Münchenis ja teistes linnades), et liigiti kogutavate orgaaniliste jäätmete hulk suurenes oluliselt tänu tööstuslikele kompostitavatele orgaaniliste jäätmekottide kasutamisele. Ventilatsiooniga toidujäätmete konteinerid eemaldavad lõhnad ja hallituse ning minimaliseerivad kondensatsiooni, vähendades samal ajal toidujäätmete massi, mis vähendab omavalitsuste kulusid.

Rohkem infot European Bioplastics

Inimese tervis sõltub taimedest ja taimede tervis tervislikust pinnasest

Orgaaniliste jäätmete kompostimine on oluline, sest see parandab ja tugevdab mulla vastupanuvõimet keskkonnamuutustele. 2–3 sentimeetrise mullakihi loomiseks kulub 1000 aastat ja praeguse jätkudes võib ÜRO Toidu- ja Põllumajandusorganisatsiooni (FAO) andmetel kogu pinnase pealmine kiht olla kadunud 60 aastaga. Umbes kolmandik maailma pinnasest on erosiooni, tihenemise, hapestumise ja keemilise reostuse tõttu juba lagunenud.

Toidujäägid on väärtuslikud orgaanilised ressursid, mis võivad tuua pinnasesse tagasi olulisi toitaineid, et saaksime toota rohkem tervislikku toitu.

Mulla bioloogilise mitmekesisuse vähenemist on näha paljudes põllumajanduspiirkondades, kus agrokemikaalide tarbimine kasvab, taimede bioloogiline mitmekesisus on madal ja mulla hooldustavad on jäigad.

Mis on tervislik muld?

Tervislik muld sisaldab suures koguses orgaanilist ainet ja mulla mikroorganisme, mis vajavad hapnikku ja niiskust. Kurnatud pinnase segamine kompostiga parandab oluliselt mulla võimet vett kinni pidada, lisaks palju muid eeliseid. On oluline hoida vihmavesi pinnases, et see ei valguks kemikaale kaasa võttes lähedalasuvatesse jõgedesse ja veekogudesse.

Põllumajanduse väärtuse kasvamine

Tarbijatena oleme üha teadlikumad kasvatamise ja toiduainete tootmismeetodite osas, mõistame selle tähtsusest meie toidu kvaliteedile. Põllumajandussüsteemid vaavad põllukultuuride kasvatamiseks tervet mulda. Mullas elavate kasulike mikroorganismide ning selle hapniku- ja veesisalduse parandamise tulemus on parema kvaliteediga ja suurem saak.randamise tulemus on parema kvaliteediga ja suurem saak. Üha enam levib teadlikkus säästva põllumajanduse olulisest rollist süsiniku säilitamisel pinnases ja mõistetakse kurnatud pinnase taastamise vajadust.

Kuidas saavad biolagunevad kotid aidata kaasa pinnase toitmisele?

BioBag kotid aitavad kaasa ringmajandusele. Kasutades toidujäätmete kogumiseks ja biogaasijaamadesse saatmiseks biolagunevad ja kompostitavad BioBagi kotte, toetame toitaineterikka mulla tootmist. BioBagi kotid lagunevad pinnases täielikult ning muutuvad veeks, CO2-ks ja huumuseks, mikroplasti maha jätmata.

BioBagi tooted on sertifitseeritud kompostitavaks ja biolagunevaks vastavalt Euroopa standardile EN 13432. BioBag omab TÜV AUSTRIA (OK Compost) poolt välja antud kompostitavuse ja biolagunevuse sertifikaati.

Veel kasulikku infot:

  1. https://www.european-bioplastics.org/certified-compostable-organic-waste-bags-improve-quality-of-organic-waste-confirm-experts-contradicting-recent-misleading-media-reports-on-organic-waste-collection/
  2. https://www.fao.org/global-soil-partnership/resources/highlights/detail/en/c/1251238
  3. https://www.fao.org/soils-2015/events/detail/en/c/338738/