Üle 35€ tellimustele pakiautomaat TASUTA
0
Your Cart

Sortimisjaamad kõikidele
Muhu ja Saaremaa koolidele

Et hoida meie meie elukeskkond inimväärsena ja säästa loodusressursse, tuleb jäätmete tekkimist nii palju kui võimalik vältida ning tekkinud jäätmed keskkonnasõbralikult kokku koguda ja käidelda – on oluline aru saada, et ringlusesse saame suunata ainult liigiti kogutud jäätmeid. Jäätmed ei ole probleem, mida peaks peitma ja millest peaks võimalikult kiiresti vabanema, vaid materjal, mis kõik peaks leidma taaskasutust.

Hetkel on Eesti maakonnad ja koolid sortimisvõimaluste poolest väga erinevad, kuigi õiged sortimisharjumused ja nende üleandmise mugavus mängivad jäätmete liigiti kogumisel olulist rolli. Sortimisharjumuste parandamiseks paigaldas Ringmajandusettevõtete Liit koostöös Saaremaa ja Muhu valla ning liikmes- ja kohalike ettevõtetega kõikidesse Saaremaa ja Muhu koolidesse jäätmesortimisjaamad.

Eraldi pakendi-, bio-, paberi- ja segaolmejäätmed

Saaremaa 19 kooli, samuti Muhu Liiva kooli õpilastel ning töötajatel on võimalik nüüd sorteerida olmejäätmeid neljaks:

  • pakendi-, 
  • bio-, 
  • paber/papp- ja 
  • segaolmejääde. 

Projekti osana viiakse läbi ka koolitused, mis õpetavad õigesti olmejäätmeid sorteerima. Pikemaajalisem eesmärk on varustada kõik Eesti koolid ühesuguste sortimisjaamadega, et koolides üle Eesti oleks ühtne jäätmete liigiti kogumise süsteem ja koolilastel tekiks võimalikult vara jäätmete liigiti kogumise harjumus.

BioBag’il oli hea meel oma panus anda, iga selline samm on meie elukeskkonnale suur pai!